Hoe kunnen gebiedsprofessionals met behulp van civic crowdfunding burgerinitiatieven helpen realiseren?

Deze vraag staat centraal in het tweejarig onderzoek dat de Hogeschool van Amsterdam en de Hogeschool van Rotterdam uitvoeren in samenwerking met Voor je Buurt, GoodUp en de gemeenten Apeldoorn, Utrecht, Leiden, Venlo en Haarlemmermeer. Het doel is om praktische kennis en tools te ontwikkelen waarmee professionals bij overheden en maatschappelijke organisaties initiatieven kunnen faciliteren met crowdfunding. 

Vragen die hierbij aan de orde komen zijn: Wat zijn de kenmerken van civic crowdfundingprojecten in Nederland? Wat zijn de succes- en faalfactoren van deze projecten? Hoe kunnen gebiedsprofessionals civic crowdfunding combineren met de werkwijze van de gemeente?

Elk  jaar presenteren we onze bevindingen in de monitor civic crowdfunding. In de huidige fase van het onderzoek kijken we naar vier factoren die meespelen bij het al dan niet succesvol inzetten van crowdfunding door gemeenten om daarmee initiatieven mogelijk te maken.  Dat zijn:  de initiatieven, de rol van gebiedsprofessionals,  het beleid rondom (financiering) van maatschappelijke initiatieven en het ondersteuningsnetwerk (ecosysteem) in een gemeente.