Wat hebben initiatiefnemers nodig om hun maatschappelijke project te realiseren? Op welke manier past crowdfunding daar in? En welke rol kunnen professionals bij gemeenten en maatschappelijke organisaties daarbij spelen? Deze vragen staan centraal op Civic Tools: de website voor professionals die willen weten op welke manier zij met instrumenten als crowdfunding en matchfunding initiatieven mogelijk kunnen maken. In ‘Basics’ vind je alle basiskennis en definities die je nodig hebt om de rest van de artikelen goed te kunnen lezen.

Wat is crowdfunding? En wat is civic crowdfunding?

Bij crowdfunding worden projecten of bedrijven gefinancierd door een groep donateurs of investeerders via een online platform. Je hebt crowdfunding gericht op ondernemingen waarbij investeerders een aandeel kopen of geld uitlenen dat met rendement wordt terugbetaald. Daarnaast heb je crowdfunding waarbij mensen een donatie doen en daar een bedankje (beloning) of product (voorverkoop) voor terug krijgen. Civic crowdfunding is een vorm van crowdfunding waarbij burgers geld ophalen voor maatschappelijke doeleinden, vaak via donaties. Dat zijn vaak kleinschalige lokale initiatieven zoals een taalcafé voor vluchtelingen of een nieuw speeltoestel.

Wat is de rol van de (lokale) overheid bij civic crowdfunding?

Civic crowdfunding gaat vaak over projecten die vallen binnen het domein van de (lokale) overheid. Ze vinden plaats in de publieke ruimte of dragen bij aan eenzaamheid, klimaatverandering of een ander vraagstuk waar een gemeente of provincie zich mee bezig houdt. Als overheid kun je crowdfunding dan ook inzetten om participatie te faciliteren, met initiatieven een maatschappelijke doelstelling te bereiken of om subsidie te verdelen.

Wat is matchfunding?

Matchfunding betekent dat je vanuit een fonds of subsidie via crowdfunding bijdraagt aan initiatieven. Dat kan bijvoorbeeld door 50% van het benodigde bedrag te financieren onder de voorwaarde dat een initiatiefnemer het resterende bedrag in zijn of haar eigen netwerk ophaalt. Zo heb je als financier meer zekerheid dat een initiatief draagvlak heeft en succesvol gerealiseerd kan worden. Lees meer over de verschillende vormen waarop je matchfunding kunt inzetten.