Hoe kunnen professionals in de wijk initiatieven mogelijk maken via crowdfunding? Dat onderzoekt de Hogeschool van Amsterdam samen met Voor je Buurt, GoodUp, de Hogeschool van Rotterdam en 5 gemeenten. De komende twee jaar gaan we in deze gemeenten aan de slag met lokale vragen en uitdagingen die professionals tegenkomen. In dit praktijkgerichte onderzoek ontwikkelen we zo lokale kennis en ontwikkelen en testen we tools en best practices. In dit artikel stellen we de 5 deelnemende gemeenten voor.

Apeldoorn

De gemeente Apeldoorn lanceerde in april 2018 het lokale platform Voor Apeldoorn (voorapeldoorn.nl). Initiatieven krijgen trainingen, begeleiding bij hun crowdfundingcampagne en de eerste groep ook een bijdrage van de gemeente. Binnen twee maanden stonden de eerste 13 campagnes op de website. De eerste partners van het platform zijn ook al aangehaakt: Nieuwsblad Steden Driehoek en Stichting Present, en — binnenkort — Apeldoorn Pakt Aan. De gemeente ziet 2018 als een proefjaar om te onderzoeken hoe crowdfunding in de aanpak past om initiatieven mogelijk te maken. Apeldoorn is een gemeente die bestaat uit de stad Apeldoorn en 9 dorpen, tot nu toe komt de meerderheid van de initiatieven uit de stad.

Lokaal vraagstuk: hoe past crowdfunding binnen sterk georganiseerde en zelfredzame dorpen?

Acht campagnes op Voor Apeldoorn

Utrecht

Utrecht lanceerde in september 2016 het lokale platform Voor je Stadsie (voorjestadsie.nl), in totaal is door 28 projecten bijna €300.000 opgehaald. Utrechtse initiatieven kunnen hier een campagne starten met begeleiding vanuit Voor je Buurt. Maar zij krijgen ook toegang tot een netwerk van 10 partners die met expertise, hulp of een donatie kunnen bijdragen. Zo krijgen initiatieven een artikel op de lokale blog UUT, maken zij kans op bijdragen van bedrijven van de Utrechtse Uitdaging en op een donatie van de Rabobank of de gemeente. In Utrecht is vanuit het Initiatievenfonds veel financiering beschikbaar voor maatschappelijke initiatieven, dat maakt de meerwaarde van crowdfunding voor de professionals in de wijken minder zichtbaar. Ook worden er in sommige wijken veel meer initiatieven gerealiseerd, ook via crowdfunding, dan in andere wijken.

Lokaal vraagstuk: Hoe kunnen professionals in de wijk crowdfunding actiever als instrument inzetten en promoten om initiatieven mogelijk te maken? En hoe kan dat in wijken met minder (crowdfunding) initiatieven zoals Leidsche Rijn en Kanaleneiland.

Haarlemmermeer

De gemeente Haarlemmermeer werkt sinds 2016 met het lokale crowdfundingplatform Nieuwe Pioniers (nieuwepioniers.nl). De gemeente zorgt in samenwerking met maatschappelijke partners in de stad voor de trainingen en de begeleiding van projecten die een campagne willen starten. Er is inmiddels veel ervaring met crowdfunding en de ambitie is om meer partners in de stad aan het platform te verbinden en ook de bekendheid binnen de gemeente te vergroten. De ambitie is om het platform Nieuwe Pioniers bekender en breder gedragen te maken binnen de gemeente, en meer lokale partners te werven.

Lokaal vraagstuk: hoe kunnen we crowdfunding via Nieuwe Pioniers breder inbedden in de gemeente om zo ook meer initiatieven te bereiken?

Leiden

De gemeente Leiden is sinds halverwege 2016 actief met het mogelijk maken van initiatieven via crowdfunding. Sinds de start zijn 9 succesvolle campagnes gevoerd via www.voorjebuurt.nl/leiden. Het is in Leiden lastig om voldoende initiatieven te bereiken die crowdfunding willen inzetten. Dit is zichtbaar bij de gemeente en lokale fondsen die ook moeite hebben om de beschikbare subsidiebudgetten goed te besteden aan initiatieven in de stad. Er liggen in Leiden kansen om van crowdfunding een logisch en relevant instrument te maken voor de professionals vanuit de gemeente en welzijnsorganisaties die in de wijk werken.

Lokaal vraagstuk: Hoe kunnen we als professionals initiatieven in Leiden beter ondersteunen en versterken? En welke rol kan crowdfunding daarin spelen?

Venlo

De gemeente Venlo ging in mei 2017 van start met het lokale crowdfundingplatform Crowdfunding Venlo. De belangrijkste uitdagingen in Venlo zijn om vanuit de gemeente met de beperkte tijd het lokale platform goed aan te zwengelen en te integreren in het werk van de bewonersondersteuners. Ook werkt de gemeente aan het verder integreren van bestaande subsidieregelingen in het Crowdfunding Venlo platform en het verbinden van meer lokale partners.

Lokaal vraagstuk: Hoe maken we initiatiefnemers enthousiast om te starten met crowdfunding? En hoe kunnen we initiatiefnemers met het eigen platform zo optimaal mogelijk faciliteren?