Op Civic Tools delen we de (tussentijdse) uitkomsten van een tweejarig onderzoek naar de rol van gebiedsprofessionals bij crowdfunding voor maatschappelijke initiatieven. Op deze pagina delen we de onderzoeksvragen en de aanpak tijdens de eerste fase van het onderzoek. De vraag die centraal staat in het tweejarig onderzoek is als volgt geformuleerd:

Hoe kunnen gebiedsprofessionals met behulp van civic crowdfunding burgerinitiatieven helpen realiseren?

In de eerste fase van het onderzoek, die loopt van begin 2018 tot en met begin 2019, staan zes gemeenten centraal die bezig zijn met civic crowdfunding. We onderzoeken de succesfactoren van de verschillende aanpakken om met crowdfunding maatschappelijke initiatieven te helpen realiseren. Daarbij is het streven om meer inzicht te krijgen in wat een gebiedsprofessional nodig heeft om civic crowdfunding in te kunnen zetten.

In deze gemeenten onderzoeken we de rol van de gebiedsprofessional in de lokale context. Daarom kijken we niet enkel naar de rol en de behoefte van de professional, maar doen we per gemeente ook onderzoek naar de initiatieven, het beleid rondom (financiering van) maatschappelijke initiatieven en het ondersteuningsnetwerk in de gemeente. We bespreken deze vier deelonderwerpen kort:

Initiatieven
In elke gemeente benaderen we initiatieven die in de afgelopen jaren een crowdfundingcampagne hebben gevoerd om een aantal vragen te beantwoorden. We vragen naar de organisatie van het initiatief, de ervaring met crowdfunding en de kennis- en ondersteuningsbehoefte.

Gebiedsprofessional
Gebiedsprofessionals zijn de professionals bij gemeenten en welzijnsorganisaties die direct contact hebben met initiatiefnemers. Wij onderzoeken hoe deze rol wordt ingevuld en welke vragen en behoefte gebiedsprofessionals hebben om maatschappelijke initiatieven mogelijk te maken. Hierbij kijken we niet alleen naar het instrument crowdfunding, maar ook naar de doorverwijzing naar andere subsidies en de bredere ondersteuning die gebiedsprofessionals geven.

Gemeentelijk beleid rondom maatschappelijke initiatieven
Per gemeente brengen we in kaart hoe het beleid om maatschappelijke initiatieven te faciliteren is vormgegeven. Hierbij kijken we specifiek naar de financieringsinstrumenten en de manier waarop crowdfunding hier in geplaatst is.

Lokaal ondersteuningsnetwerk
Tot slot kijken we per gemeente naar het bredere ondersteuningsnetwerk van organisaties die helpen om initiatieven mogelijk te maken. Denk hierbij aan de vrijwilligerscentrale, de KNHM of bijvoorbeeld een lokaal bedrijvennetwerk die met kennis of materiaal bijdraagt aan initiatieven.