Mirjam van ’t Slot Crowdfundingadviseur Voor je Buurt
31 oktober

Hieronder vind je een checklist voor een goed voorbereide crowdfundingcampagne. Kun je alle onderdelen afvinken? Dan is een project klaar om te gaan crowdfunden. Lees meer over het opzetten van een campagne op de Crowdfunding Academie.

Een geschikt crowdfundingproject

 • We hebben niet alleen geld nodig maar ook baat bij een campagne om zichtbaarheid en betrokkenheid te vergroten en draagvlak zichtbaar te maken
 • Het is een concreet, urgent, tastbaar en aansprekend project
 • Ons netwerk of achterban voelt zich verbonden met dit project en wil daar financieel aan bijdragen
 • Ons campagneteam gaat er helemaal voor en heeft genoeg tijd en enthousiasme voor de crowdfunding
 • Het doelbedrag is realistisch om binnen ons eigen netwerk op te halen

Goede voorbereiding van de campagne

 • Ik heb mijn netwerk warm gemaakt en betrokken bij de voorbereiding van de campagne
 • Mijn campagne is goed opgebouwd: eerst eigen dan pas groter netwerk
 • Wervende online acties
 • Originele offline acties
 • Goede campagneplanning

Een aansprekende campagnepagina

 • Onze campagnetekst is een wervende pitch
 • De campagnefoto’s verbeelden het verhaal
 • We hebben een prikkelend en enthousiasmerend campagnefilmpje
 • Onze beloningen zijn origineel en aansprekend