HvA-onderzoeker Ezrah Bakker deed onderzoek naar een aantal crowdfunding initiatieven  uit verschillende gemeenten.

Hoe kijken de initiatiefnemers terug op hun crowdfunding, wat zouden ze anders aanpakken en nog veel meer komt aan bod.

Artikel resultaten enquete initiatieven v7 finale versie

Samenvatting

Waarom besluiten mensen tot het starten van een civic crowdfunding campagne, waar lopen ze dan tegen aan en hebben ze meer ondersteuning nodig? Dat zijn de leidende vragen achter dit onderzoek naar initiatiefnemers van civic crowdfunding projecten. Het blijkt dat initiatieven vaak klein starten (een initatiefnemer), maar dat dit succes niet in de weg staat. Met name de kennis en vaardigheden op het gebied van communicatie en organisatie wordt gezien als uitdaging. Gemeenten kunnen helpen bij soepele procedures en praktische ondersteuning.

Introductie

Samen met Voor je Buurt en vijf Nederlandse gemeenten doet de Hogeschool van Amsterdam onderzoek naar civic crowdfunding. In dit artikel bespreek ik de resultaten van een enquête onder initiatiefnemers over hun ervaringen met het instrument. Hoe kijken ze terug op de civic crowdfunding actie en in hoeverre hadden ze behoefte aan meer ondersteuning; hetzij vanuit de gemeente, hetzij in de vorm van meer kennis, vaardigheden, financiering of vrijwilligers.

We hebben initiatieven geselecteerd die in de voorgaande periode van twaalf maanden een geslaagde crowdfunding campagne hadden gevoerd in de afzonderlijke gemeenten. (‘Geslaagd’: wanneer minstens 80% van het doelbedrag is opgehaald.)
De vijf Nederlandse gemeenten zijn Apeldoorn, Leiden, Haarlemmermeer, Utrecht en Venlo. Deze gemeenten werken allen samen met Voor je Buurt. Zij verschillen onderling in meerdere of mindere mate ten aanzien van beleid voor bewonersinitiatieven.
De beleidsverschillen zijn onderwerp van een ander onderzoek. Indien lokaal beleid relevant is voor de uitkomsten van de enquête, wordt er vanzelfsprekend melding van gemaakt. Aan de rol van Voor je Buurt wordt apart aandacht besteedt als onderdeel van de enquête.

Al met al zijn er 45 initiatieven benaderd voor de enquête, waarvan er 24 (53%) de enquête ingevuld hebben.

Uitgezet Beantwoord
Apeldoorn 11 7
Leiden 6 4
Haarlemmermeer 11 4
Utrecht 10 5
Venlo 7 4